A . A . A у упитнику портала „Казаљка“

Фотографија: Алекса Митринић за потребе магазина „Плезир“ (детаљ)

Почетком октобра 2020. један од сарадника портала Казаљка позвао ме је да кажем нешто о себи и свом раду кроз упитник.

Сва питања и одговоре можете читати овде.