Edvard Grig: „Per Gint“

Eilif Petersen, „Portret Edvarda Griga“, 1891.

Henrik Ibzen napisao je 1867. godine dramu Per Gint koju je kompozitor Edvard Grig postavio na scenu, i na osnovu koje je komponovao istoimeno delo, osam godina kasnije, 1875. Za isti događaj, nekoliko decenija kasnije, Edvard Munk je izradio poster koji se koristio u reklamne svrhe izvođenja ovog dela. Premijerno izvođenje komada i muzike zbilo se 24. februara 1876. u Oslu.

Sa Grigom, Skandinavija na delikatan, poetski diskretan način ulazi u istoriju muzike. Stvaralaštvo ovog kompozitora se ograničava na igre, na ljupke klavirske komade i na slavni Koncert za klavir i orkestar. Što se pozorišta tiče, napisao je scensku muziku za Ibzenovog Per Ginta.

Grig je radio van glavnog toka evropske simfonijske tradicije što je njegovoj muzici donelo toplinu i lakoću prirodne melodije. Grigov otac bio je trgovac škotskog porekla a majka pijanistkinja koja je svog sina uvela u svet muzike, ulivajući mu ljubav prema Mocartu, Veberu i Šopenu.

Posećuje Rim 1856. godine gde upoznaje Ibzena. Oko 1868. piše mnoštvo komada pod uticajem norveških narodnih pesama. Franc List ga podržava u nastojanju da po povratku iz Italije u Norvešku nastupa i stvori sebi ime. Osnovao je Muzičku akademiji u Kristijaniji, današnjem Oslu. Umire 1907. godine.