Šta je romantizam?

Gustav Kurbe, „Autoportret“, 1845.

Klasično ja zovem zdravim, a romantično bolesnim. Nibelunzi su klasični kao i Homer jer je i jedno i drugo delo zdravo i od vrednosti. Nove stvari u većini nisu romantične zbog toga što su nove, već zbog toga što su slabe, bolešljive i bolesne, a staro nije klasično zbog toga što je ono staro, već zbog toga što je snažno, sveže, vedro i zdravo. Ako klasično i romantično razlikujemo prema takvim kvalitetima, ubrzo ćemo biti načisto.  – J. V. Gete 1829.

Pojam klasične i romantične poezije, koji se sad raširio po čitavom svetu i izazvao toliko prepirki i podvajanja potekao je prvobitno od mene i Šilera. Ja sam imao u poeziji načelo objektivnog postupka i uvažavao sam samo njega. A Šiler koji je dejstvovao sasvim subjektivno, smatrao je svoj način za pravi, i da bi se od mene odbranio, napisao je članak o naivnoj i sentimentalnoj poeziji. On mi je dokazivao da sam ja sam protiv svoje volje romantičan i da moja Ifigenija, usled prevlasti osećanja, nije tako klasična i u antičkom smislu kako bismo možda pomislili. Braća Šlegel su prihvatili tu ideju i širili je dalje, tako, da se ona rasprostrla po celom svetu, te sada svak govori o klasicizmu i romantizmu, na šta pre pedeset godina niko nije mislio. – J. V. Gete 1830.

Reč romantizam uvedena je nedavno u Nemačkoj da bi označila poeziju čiji izvor su bile pesme trubadura, pesme koje su rodili vitezi i hrišćanstvo. – Madam de Stal

Romantizam, toliko puta rđavo definisan, nije ništa drugo nego slobodoumlje u književnosti. Sloboda u umetnosti, sloboda u društvu, to je dvostruki cilj kome treba da teže svi dosledni i logički umovi. Ultraši svih vrsta, klasicistički i monarhistički, uzalud će jedni drugima pomagati ne bi li ponovo sklepali stari poredak, društveni i književni, svaki napredak zemlje, svaki intelektualni razvoj, svaki korak slobode porušiće sve njihovi reakcionarni napori. Novom narodu, nova umetnost. Ne prestajući da se divi književnosti Luja XIV ova sadašnja Francuska, ova Francuska 19. veka, kojoj je Mirabo izvojevao slobodu a Napoleon moć, umeće da stvori svoju književnosti i ličnu i nacionalnu. – Viktor Igo

Romantizam je strasni cvet koji je nikao iz Hristove krvi, ponovno buđenje poezije mesečarenja srednjeg veka, sanjajućih zvonika koji vas gledaju dubokim žalosnim očima duhova koji se osmehuju. – Hajnrih Hajne

Romantizam je suprotnost između divne prošlosti i strašne i dosadne sadašnjosti. – Džon Raskin

Romantizam je buržoaski revolt protiv aristokratije posle 1789. godine. On je izraz prodornih, snažnih moći nove buržoazije u odnosu na stare, moralne, konzervativne vrednosti društva i istorije. – Ipolit Ten

Nazvati se romantičarem i sistematski gledati u prošlost, to znači sebi protivrečiti. – Šarl Bodler

Romantizam nije bolest nego terapija za bolest. – Fridrih Niče

Odbojnost 19. veka prema romantizmu gnev je ljudoždera koji ne vidi sopstveno lice u ogledalu. – Oskar Vajld