Instalacije Petera Gentenara

Instalacija Petera Gentenara u katedrali Sen Riker u Someu – Francuska

Skulpture od papira, nalik laticama, bestežinski plutaju između neba i zemlje, između poda i tavanica različitih arhitektonskih objekata, ali najlepši utisak ostavljaju kada se njihove plešuće konture, nekom samosvojnom simetrijom, podudare sa oblicima tavanica katedrala građenih da otvore čoveku mnogostruke dimenzije neba, da on snagom svoje imaginacije osmisli božansku sferu na zemlji, da poveruje da mu je ista moguća i dostupna ako se prepusti, ako počne da lebdi dok se moli, i zatvori oči.

Svetlost koja kroz raznobojne vitraže bude dopirala do posmatrača prelamaće se kroz papirnate pterodaktile i nalik egzotičnim akvarijumskim ribicama – koje jedna za drugom, u jatu plutaju – biće usmerena ka odredištu koje samo ona zna. Svetlosne iskre, kružni ždralovi, okretaće se u mestu, iza sklopljenih očiju posmatrača. Tada, božansku sferu, koja je u duhu čoveka oduvek kao ptica u gnezdu i latica u cvetu, opredmetiće i arhitektonska simetrija, broj i matematika.

Peter Gentenar je holandski umetnik koji je u žižu javnosti dospeo 2009. godine zahvaljujući instalaciji postavljenoj u francuskoj katedrali Sen Riker koja se nalazi u gradu Some. On se kroz svoje stvaralaštvo oprobao u različitim medijima a najpoznatiji je zahvaljujući postavljenim skulpturama od papira, čijoj obradi i proizvodnji posvećuje naročitu pažnju. O svom korišćenju papira i njegovoj specifičnoj proizvodnji, koja je naročito zaslužna za upravo predočeni efekat, možete itati na umetnikovom sajtu.