Књига илуминација браће из Лимбурга

Човек-Зодијак из часослова војводе од Берија

Холандски минијатуристи Херман, Пол и Јохан, познатији као браћа из Лимбурга, између 1412. и 1416. године илустровали су за француског војводу од Берија часослов Веома плодна доба војводе од Берија (Les Très Riches Heures du Duc de Berry) између чијих су се корица нашле неке од илуминација које су у овом тексту представљене. У питању је богато илустрована књига која садржи одломке из јеванђеља, псалама, молитве, химне Богородици, литанија свецима, као и и друге садржаје прикладне за књиге тога доба које су могли поседовати племићи тадашње Европе.

Књига Веома плодна доба војводе од Берија садржи преко двеста илуминација од којих сам ја одабрала оне које предочавају радње кметова и кретања племића током свих дванаест месеци у години. Оно што наговештава прелаз ка ренесанси нису формалне одлике датих минијатура (исте званично припадају једном од најбољих примера француске готичке уметности), већ афирмација одређених тема: прикази свакодневице инкорпорирани су у религиозне текстове, свето и профано су у истој књизи. Религиозни контекст, као и свуда широм северне Европе, нарочито међу фламанским мајсторима, прилагођен је свакодневици. Она је још увек сурова и не пружа могућности да унутар себе обухвати оно што ми зовемо малим задовољствима, а што су, у ствари, уобичајени ритуали које човек практикује током дана. У време наших минијатуриста, субјект још увек не постоји, појам индивидуалности није замислив.

Књига, између осталих, садржи и доста астролошких елемената. На првој приказанај илуминацији, у угловима са горње и доње стране, можемо уочити поделу на знаке према елементима којима припадају и, сходно томе, према расположењима која сваки од датих знакова подразумевају (колерично, сангвинично, флегматично и меланхолично). Сваком знаку припада одређени део тела што је и сугерисано положајем на коме се знаци налазе (обратити пажњу на знак близанаца и њихово духовито предочавање). Када су у питању прикази месеци, форма сваке минијатуре је иста. Горњим делом доминира полукруг у чијем је средишту Сунце док су над њим, истакнути плавим звезданим небом, сазвежђа која представљају знаке одређеног месеца.

Јануар, месец којим доминира знак јарца, а потом и водолије, доба је даривања и славља. Видимо окупљене племиће како дарују једни другима поклоне, али и војводу који је поручио манускрипт како својим кметовима помаже, даривајући их посредством свог представника (леви угао слике). Већ на наредној илуминацији приказан је свет ван двора, необично драг и близак илуминаторима, из кога су и сами могли потицати, или са којим су, више него њихов наручилац, морали имати непосреднијег контакта. Оштра фебруарска зима наводи на рад (сеча дрвећа за огрев, одлазак трговаца на пијацу у град, старање о стоци), али и на остајање у оквирима дома што је сугерисано женским приликама под кровом.

На илуминацији за месец март видимо шта су једини могући светови за средњевековног човека: у предњем плану су кметови који обрађују земљу, у позадини је замак (у питању су реално постојеће грађевине од којих је већина очувана). Током априла видимо госпе и њихове обожаватеље окупљене у неком од својих вртова, у сцени налик Бокачовој. Наредни месеци понављају ове обрасце приказивања, као и њихов распоред. Било да су у питању различите јавне манифестације којима је присуствовало племство (јануар, април, мај, август), прикази обрађивања земље (март, јун, јул, септембар, октобар), чувања животиња (новембар) или одласка у лов (децембар) на овим илуминацијама, једним од највећих блага француске уметности, приказан је живот средењевековног човека. Књига посвећена молитвама и литургијским текстовима својим бојама и призорима заправо је поручивала: Ево човека!

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар